Afbeelding Brein

***oo<°=°>oo***
Waak over je gedachten…
Straks worden het je woorden…
Waak over je woorden…
Straks worden het je daden…
Waak over je daden…
Straks wordt het je karakter…
Waak over je karakter…
Straks wordt het je bestemming !
In Liefde gegeven aan de mens - Helena Blavatsky
***oo<°=°>oo***


Meer en meer beseffen mensen dat het innerlijke Leven een belangrijke factor is waar te weinig rekening mee gehouden wordt.

Met deze cursus tracht ik jullie meer bewust te maken dat het leven inderdaad 2 zijden heeft : de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld, het subjectieve en het objectieve, het onzichtbare en het zichtbare, de innerlijke gedachte en de uiterlijke manifestatie...

De cursus is niet alleen gebaseerd op prachtige taal met spirituele aanmoedigingen, maar gewoon om in eigen omgangstaal in je dagelijkse leven door te dringen, om LICHT te werpen op dat wat mensen zichzelf, hun lichaam, levens, relaties en de planeet in 't algemeen aandoen. Het zijn immers onze gedachten...die tot woorden leiden...die tot handelingen leiden...

Ik bied je de mogelijkheid om eerst met een eenvoudige meditatie je aandacht innerlijk te richten op je ademhaling en op verschillende lichaamsdelen, om zo meer bewust te worden van je innerlijke wereld. Dikwijls kom je dan tot de vaststelling dat het in je innerlijke wereld maar heel zelden rustig is. Men kan spreken van een continue stroom van denken, oordelen, emoties, reacties op het denken... Een stroom die men niet onder controle heeft!

Met regelmatig mediteren zal je veel gemakkelijker je rust terugvinden, en al zeker in je hoofd! Maar nog meer... Je zal wakker worden, beseffen dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je welzijn, dat jij zelf jouw leven in handen dient te nemen, dat jij zelf kan kiezen hoe jij jouw innerlijk leven inricht, in welke uiterlijke situatie je ook zit!

De cursus is een start naar bewustwording dat de Kracht van de Gedachte en het bijhorend Voelen ten voordele kan gebruikt worden of ten nadele. Want we kunnen ons innerlijke zelf opvoeden opdat onze wereld, en zelfs de maatschappij waar we in leven, uiteindelijk vanuit een hoger niveau, een Hoger Bewustzijnsvorm kan bestaan.